2016       

2016-12-23   PNwT - I rok, st. niestacjonarne, TiL

Dodano oceny z ćwiczenia nr 3


2016-12-22   PNwT - I rok, st. niestacjonarne, TiL

Dodano wyniki kolokwium z dnia 22.12.2016


2016-12-20   PNwT - I rok, st.stacjonarne, TiL

Dodano wyniki zaliczeń ćwiczenia nr 3


2016-12-20   PNwT - I rok, st. niestacjonarne, TiL

Dodano wyniki zaliczeń ćwiczenia nr 2


2016-12-12   SIPwTM - stacjonarne II stop. MSTiL

Dodano oceny z kolokwium.


2016-12-10   PNwT - I rok, st.stacjonarne, TiL

Dodano wyniki zaliczeń poprawkowych Ćwiczenia nr 1


2016-11-30   PNwT - I rok, st.stacjonarne, TiL

dodano oceny z Kolokwium, które odbyło się 29.11.2016.

dodano wyniki zaliczeń warunkowych.


2016-11-23   PNwT - I rok, st.stacjonarne, TiL

Dodano wyniki zaliczeń ćwiczenia nr 2


2016-11-20   PNwT - I rok, st. niestacjonarne, TiL

Dodano wyniki zaliczeń ćwiczenia nr 1 z dnia 19.11.


2016-11-16   PNwT - I rok, st.stacjonarne, TiL

dodano wyniki zaliczeń ćwiczenia nr 1


2016-07-02   Rachunek Wyrównawczy - 1 rok nstac. GiK, KPSW

Dodano oceny z kolokwium


2016-05-19   Podstawy Geodezji i Nawigacji w Transporcie - r.a. 2014/15 - warunek

dodano informacje po zaliczeniach poprawkowych


2016-05-10   SIPwT - niestac. studia stac. i niestac. TiL

Dodano wyniki kolokwium poprawkowego


2016-05-08   Rachunek Wyrównawczy

Dodano wyniki zaliczeń poprawkowych z dnia 07.05.2016


2016-04-28   SIPwT - II rok studia stacjonarne

Dodano wyniki kolokwium poprawkowego - studia I stopnia, II rok, kierunek Transport


2016-04-22   SIPwT - studia niestacjonarne II stopnia

dodano oceny z kolokwium z dnia 22.04.2016


2016-04-22   SIPwT i SIP

Dodano informacje o terminie zaliczeń poprawkowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


2016-04-17   SIPwT, SIP - stacjonarne studia I i II stopnia

Dodano informacje o terminie kolokwium poprawkowego


2016-04-12   SIP - studia II stopnia

Dodano wyniki kolokwium z SIP, stacjonarne studia II stopnia


2016-04-11   SIPwT - II rok studia stacjonarne

Dodano wyniki kolokwium - SIPwT, II rok, TiL, stacjonarne


2016-03-31   SIPwT - II rok studia niestacjonarne

Dodano wyniki kolokwium nr 1 w przedmiocie Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie - II rok, niestacjonarme studia I, kierunek TiL


2016-02-13   Zaliczenia poprawkowe

Dodano oceny zaliczeń poprawkowych z dnia 12 lutego 2016


2016-02-04   Podstawy Nautyki w Transporcie

Dodano wyniki zaliczeń poprawkowych z ćwiczeń i kolokwium z dnia 2 lutego na studiach stajnonarnych i niestacjonarnych, kierunek transport, sem. 1

Ponadto dodano informacje dla osób, które nie otrzymały pozytywnej oceny.


2016-01-26   Nawigacja - 3 rok

Dodano wyniki kolokwium poprawkowego - 3 rok, stacjonarne, kierunek Nawigacja


2016-01-24   Podstawy Nautyki w Transporcie

Dodano informacje o terminach zaliczeń poprawkowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - I rok, spec. TiL 


2016-01-23   Rachunek Wyrównawczy - 2 rok

Dodano wyniki z zaliczenia przedmiotu


2016-01-21   Podstawy Nautyki w Transporcie

Dodano wyniki zaliczeń - I rok studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek Transport


2016-01-19   Nawigacja - 3 rok

Dodano wyniki kolokwium - semestr V, studia satcjonarne, kierunek Nawigacja


2016-01-16   Podstawy Nautyki w Transporcie

Dodano wyniki kolokwium poprawkowego - I rok, stacjonarne, TiL


2016-01-13   Podstawy Nautyki w Transporcie - PILNE !!!

UWAGA ZMIANY W TERMINACH I MIEJSCACH ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I rok, kierunek: Transport, specjalność: Transport i Logistyka. Szczegóły dostępne po zalogowaniu


2016-01-12   Podstawy Nautyki w Transporcie

Dodano wyniki z ćwiczenia nr 4 - I rok, studia stacjonarne, kierunek Transport.


2016-01-07   Podstawy Nautyki w Transporcie

Dodano wyniki Kolokwium - studia niestacjonarne, I rok, Transport i Logistyka 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011