2013       

14.12.2013 - dodano wyniki popraw z Rachunku Wyrównawczego z dnia 14.12.2013
03.10.2013 - dodano wyniki popraw z Nawigacji I z dnia 02.10.2013 
24.09.2013 - dodano wyniki popraw z Nawigacji I oraz dodano dodatkowe informacje
                     od wykładowcy
17.09.2013 - dodano wyniki popraw z "Nawigacji I" w dniu 17.09. Dodano informacje
                     o kolejnym terminie zaliczeń poprawkowych
02.09.2013 - dodano informacje o zaliczeniach poprawkowych we wrześniu
25.06.2013 - dodano informacje o zaliczeniach poprawkowych dla grupy 121NI
11.06.2013 - dodano nowe godziny poprawy ćwiczeń i laboratoriów dla gr. 121NC
04.06.2013 - dodano informacje dla gr. 121NC o organizacji zaliczeń poprawkowych oraz
                    organizacji egzaminu sesyjnego.
24.05.2013 - dodano wyniki poprawy ćwiczeń w grupie 121NCC z dnia 22.05.2013
23.05.2013 - dodano oceny z kolokwiów poprawkowych w dniu 22.05.2013
11.05.2013 - informacja o dodatkowych zaliczeniach dla grup 121NCB i 121NCC
01.05.2013 - dodano wyniki kolokwium z Nawigacji I w grupie 121N
12.03.2013 - dodano wyniki poprawkowych zaliczeń z dnia 11.03.2013 
07.02.2013 - dodano informacje z zaliczeń poprawkowych z dnia 05.02 oraz informacje
                     o terminie wpisywania ocen do indeksów
01.02.2013 - dodano informacje o poprawkowych zaliczeniach z Nawigacji I w dniu 30.01.
30.01.2013 - dodano informacje o zaliczeniach poprawkowych w sesji poprawkowej
                      dla gr. 121NC i 121NI
30.01.2013 - dodano wyniki kokowium nr 3 z Nawigacji I w grupie 121NI
21.01.2013 - dodano nowe terminy zaliczeń poprawkowych w sesji zasadnicej
21.01.2013 - dodano wyniki kolokwium nr 3 w grupie 121NC D2
18.01.2013 - dodano wyniki poprawy kolokwium nr 2 z dnia 17.01.2013.

18.01.2013 - dodano wyniki poprawy kolokwium nr 1 z dnia 17.01.2013.
18.01.2013 - dodano wyniki kolokwium nr 2 w grupie 121NI
18.01.2013 - dodano wyniki kolokwium nr 3 w grupie 121NC
18.01.2013 - dodano harmonogram zaliczeń poprawkowych w trakcie sesji egzaminacyjnej
17.01.2013 - dodano terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej w AMW
10.01.2013 - dodano wyniki z kolokwiów poprawkowych z Nawigacji I z dnia 08.01.2013
09.01.2013 - dodano wyniki kolokwium nr 3 z Nawigacji I w grupie 121N
08.01.2013 - dodano wyniki kolokwium poprawkowego z MOD w grupie 081N
08.01.2013 - dodano informacje o terminach dodatkowych zaliczeń dla wszystkich grup
                       w AMW

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011