2014       24.09.2014 - dodano informacje o Egzaminie poprawkowym i poprawkowych
                      zaliczeniach ćwiczeń i kolokwium z "Nawigacji I"
                      dla gr. 131NC i 131N
08.08.2014 - dodano oceny z Ćw. nr 4 "Geodezja Satelitarna" (KPSW) oraz

                     dodano oceny z zaliczenia przedmiotu. Komentarz do
                     wystawionych ocen jest u dołu strony.

06.08.2014 - dodano oceny z Ćw. nr 3 "Geodezja Satelitarna" (KPSW)
05.08.2014 - dodano oceny z Ćw. nr 1 "Geodezja Satelitarna" (KPSW)
                   - dodano oceny z Ćw. nr 2 "Geodezja Satelitarna" (KPSW)

11.06.2014 - dodano oceny z Nawigacji I w grupie 131NCA2
04.06.2014 - dodano informacje o egzaminie z Nawigacji I w grupie 131NC
02.06.2014 - dodano oceny z laboratoriów (NawigacjaI) w grupie 131NC A2
29.05.2014 - dodano oceny z poprawy laboratrium w grupie 131 NC
                      w dniu 27.05.2014
28.05.2014 - dodano oceny z egzaminu z Nawigacji I w gr. 131N
26.05.2014 - dodano oceny z poprawy kolokwium z Nawigacji I z dnia 26.05
20.05.2014 - dodano informacje o terminie  poprawy kolokwium z Nawigacji I
                     w gr. 131NC

19.05.2014 - dodano oceny semestralne w grupie 131N z Nawigacji I.
15.05.2014 - dodano wyniki kolokwium poprawkowego z Nawigacji I
                     w gr. 131N i 131NC
14.05.2014 - uzupełniono informacje o terminie poprawek laboratorium
                     w grupach 
A1 i B1
                   - dodano oceny z egzminu poprawkowego z MOD w gr. 091N

12.05.2014 - dodano informację o terminie egzminu sesyjnego z Nawigacji I
                     w gr. 131NC
09.05.2014 - dodano informacje o terminach poprawek kolokwium dla grup
                     131N i 131NC
   
                 - dodano informacje o terminach poprawek laboratorium w grupach
                     A1 i B1
                   - dodano oceny z zaliczeń z Nawigacji I w gr. 131NC A1 i 131NC B1

04.05.2014 - zweryfikowano oceny z laboratorium z Nawigacji I w grupie 131NC
03.05.2014 - dodano oceny z laboratorium z Nawigacji I w grupie 131NC
30.04.2014 - dodano oceny z ćwiczeń z Nawigacji I w grupie 131NC
29.04.2014 - dodano oceny z ćwiczeń i kolokwium z Nawigacji I w grupie 131NC
09.04.2014 - dodano informacje o zmianie zajęć w grupie 131NCA
30.03.2014 - dodano wyniki poprawy z Rachunku Wyrównawczego dla

                     2roku nst. GIK w KPSW
12.03.2014 - dodano oceny kolokwium poprawkowego z Nawigacji I w gr.131NC
06.03.2014 - dodano wyniki egzaminu poprawkowego z MOD (091N)
26.02.2014 - dodano wyniki egzaminu poprawkowego z MOD (091N) 

                     oraz kolokwium poprawkowego z Nawigacji I (131NC)
21.02.2014 - dodano informacje w sprawie egzaminu poprawkowego z MOD
                     w gr. 091N
19.02.2014 - dodano informacje o kolokwium poprawkowym  z Nawigacji
                     w grupie 131NC
10.02.2014 - dodano wyniki kolokwium poprawkowego z Nawigacji I
                     w grupie 131NC
29.01.2014 - dodano informacje o terminie zaliczeń poprawkowych
                     w grupie 131NC
28.01.2014 - dodano wyniki kolokwium z przedmiotu Nawigacji I
                     w grupie 131NC
14.01.2014 - dodano wyniki popraw z Nawigacji I i Metod Opracowania Danych 
                     z dnia 13.01.2014


24.09.2014 - dodano informacje o Egzaminie poprawkowym i poprawkowych
                      zaliczeniach ćwiczeń i kolokwium z "Nawigacji I"
                      dla gr. 131NC i 131N

08.08.2014 - dodano oceny z Ćw. nr 4 "Geodezja Satelitarna" (KPSW) oraz
                     dodano oceny z zaliczenia przedmiotu. Komentarz do
                     wystawionych ocen jest u dołu strony.
06.08.2014 - dodano oceny z Ćw. nr 3 "Geodezja Satelitarna" (KPSW)
05.08.2014 - dodano oceny z Ćw. nr 1 "Geodezja Satelitarna" (KPSW)
                   - dodano oceny z Ćw. nr 2 "Geodezja Satelitarna" (KPSW)

11.06.2014 - dodano oceny z Nawigacji I w grupie 131NCA2
04.06.2014 - dodano informacje o egzaminie z Nawigacji I w grupie 131NC
02.06.2014 - dodano oceny z laboratoriów (NawigacjaI) w grupie 131NC A2
29.05.2014 - dodano oceny z poprawy laboratrium w grupie 131 NC
                      w dniu 27.05.2014
28.05.2014 - dodano oceny z egzaminu z Nawigacji I w gr. 131N
26.05.2014 - dodano oceny z poprawy kolokwium z Nawigacji I z dnia 26.05
20.05.2014 - dodano informacje o terminie  poprawy kolokwium z Nawigacji I
                     w gr. 131NC

19.05.2014 - dodano oceny semestralne w grupie 131N z Nawigacji I.
15.05.2014 - dodano wyniki kolokwium poprawkowego z Nawigacji I
                     w gr. 131N i 131NC
14.05.2014 - uzupełniono informacje o terminie poprawek laboratorium
                     w grupach 
A1 i B1
                   - dodano oceny z egzminu poprawkowego z MOD w gr. 091N

12.05.2014 - dodano informację o terminie egzminu sesyjnego z Nawigacji I
                     w gr. 131NC
09.05.2014 - dodano informacje o terminach poprawek kolokwium dla grup
                     131N i 131NC
   
                 - dodano informacje o terminach poprawek laboratorium w grupach
                     A1 i B1
                   - dodano oceny z zaliczeń z Nawigacji I w gr. 131NC A1 i 131NC B1

04.05.2014 - zweryfikowano oceny z laboratorium z Nawigacji I w grupie 131NC
03.05.2014 - dodano oceny z laboratorium z Nawigacji I w grupie 131NC
30.04.2014 - dodano oceny z ćwiczeń z Nawigacji I w grupie 131NC
29.04.2014 - dodano oceny z ćwiczeń i kolokwium z Nawigacji I w grupie 131NC
09.04.2014 - dodano informacje o zmianie zajęć w grupie 131NCA
30.03.2014 - dodano wyniki poprawy z Rachunku Wyrównawczego dla

                     2roku nst. GIK w KPSW
12.03.2014 - dodano oceny kolokwium poprawkowego z Nawigacji I w gr.131NC
06.03.2014 - dodano wyniki egzaminu poprawkowego z MOD (091N)
26.02.2014 - dodano wyniki egzaminu poprawkowego z MOD (091N) 

                     oraz kolokwium poprawkowego z Nawigacji I (131NC)
21.02.2014 - dodano informacje w sprawie egzaminu poprawkowego z MOD
                     w gr. 091N
19.02.2014 - dodano informacje o kolokwium poprawkowym  z Nawigacji
                     w grupie 131NC
10.02.2014 - dodano wyniki kolokwium poprawkowego z Nawigacji I
                     w grupie 131NC
29.01.2014 - dodano informacje o terminie zaliczeń poprawkowych
                     w grupie 131NC
28.01.2014 - dodano wyniki kolokwium z przedmiotu Nawigacji I
                     w grupie 131NC
14.01.2014 - dodano wyniki popraw z Nawigacji I i Metod Opracowania Danych 
                     z dnia 13.01.2014

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011