O mnie       

Doświadczenie zawodowe

11.2014-dziś
 

Profesor Nadzwyczajny,
Akademia Morska w Gdyni

10.2012–dziś
 

Profesor nadzwyczajny,
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

09.2006–11.2014
 

Profesor nadzwyczajny,
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

01.2009–09.2012
 

Profesor nadzwyczajny, 
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

08.2007–11.2010
 

Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

11.2005–08.2007
 

Zastępca Komendanta/Prodziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego,
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

07.2000–09.2006
 

Adiunkt, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

09.1993–07.2000
 

Starszy Asystent, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

07.1991–09.1993
 

Oficer Marynarki Wojennej na Okrętach MW, (różne stanowisko dowódcze),
9 Flotylla Obrony Wybrzeża w Helu

09.1984–07.1986
 

Marynarz, Starszy Marynarz, Wydział Usług Żeglugowych,
Morski Port Handlowy w Gdyni

 

Wykształcenie

2005

Doktor habilitowany nauk technicznych
w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: nawigacja

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

2000

Doktor nauk technicznych
w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: nawigacja morska
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

1986 – 1991

Magister inżynier nawigator morski,
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

1980 - 1984

Marynarz, młodszy motorzysta
Liceum Morskie w Gdyni

Wyróżnienia państwowe, resortowe i pozarządowe

2010

Złoty krzyż Związku Piłsudczyków RP

2009

Złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

2006

Srebrny „Krzyż zasługi dla RP”

2006

Medal Komisji Edukacji Narodowej

2006

Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za rozprawę habilitacyjną
na temat „Positioning with Interactive Navigational Structures Implementation”

2005

Srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (Brązowy – 1998)

2004

Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (Brązowy – 1999)

2000

Nagroda Rektorska za rozprawę doktorską na temat„Optymalizacja Systemu Nawigacyjnego Działającego w Oparciu o Iloraz Odległości”

1993 - 2009

Wielokrotnie Nagrody Rektorskie (I, II i III stop.) za działalność naukowo-badawczą

Języki obce

angielski

- średnio-zaawansowany (poziom: 2222 według standardów MON/NATO)

rosyjski

- podstawowa

Członkowstwo non-profit

 

2016-dziś

 

Członek Komitetu Naukowego Arab Institute of Navigation Journal, Aleksandria, Egipt
(http://www.ainegypt.org/en/default.aspx)

 

2015-dziś

 

Przedstawiciel IAIN w UNOOSA/ICG
(www.unoosa.org; http://iainav.org/Association.shtml?pageSection=25)

 

2014-dziś
 

Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego (www.pnf.gdynia.pl)
 

2014–2016

 

Członek Rady Zarządzającej Resilient Navigation and Timing Foundation, USA
(http://rntfnd.org/who-we-are/Global-Efforts/#Poland

2015–dziś

 

Członek Zarządu Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych
(www.eugin.info)

 

2012-2015

 

Przewodniczący Zarządu Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych
(Chairman of EUGIN Council) (www.eugin.info)

 

2012–2014
 

Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych WSOSP w Dęblinie
 

2012–dziś
 

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 

2009–2013
 

Członek Rady Nadzorczej "European Journal of Navigation", Niemcy
 

2008–2011
 

Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 

2007–2014
 

Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej
 

2007–2010
 

Członek sekcji nawigacji i hydrografii Komitetu Geodezji PAN
 

2007–2010
 

Członek sekcji specjalnej geodezji na wydziałach niegeodezyjnych KG PAN
 

2007–2013
 

Wiceprzewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego (www.pnf.gdynia.pl)
 

2003–2009
 

Członek Komitetu Wydawniczego "European Journal of Navigation", Holandia
 

1996–dziś
 

Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
 

uprawnienia zawodowe / dodatkowe umiejętności

1997

Oficer pokładowy III klasy PMH

1985

Starszy marynarz PMH

1984

Marynarz PMH

kursy specjalistyczne

2004

Kurs wykorzystania Radaru i ARPA – poziom zarządzania

2004

Kurs ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy

2003

Kurs bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności społecznej

2003

Kurs przeszkolenia z zakresu ochrony żeglugi morskiej

2003

Kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

1995

Kurs obsługi i wykorzystania radarów z automatycznym śledzeniem ech (ARPA)

inne uprawnienia i umiejętności

2005

Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktorów (praw. I/6 STCW 78/95, program IMO 6.09)

2005

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne”

1999

Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
(zgodnie z Dz. U. nr 11 poz. 95 z 1999 roku)

1999

Kurs systemu jakości według norm ISO serii 9000

1999

Kurs dewiatorów i kalibratorów Marynarki Wojennej RP

1999

Kurs specjalistów uwierzytelniania przyrządów do pomiarów nawigacyjnych

1994

Kurs Pedagogiczny

Komputer
 

Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym podstawowych pakietów biurowych, popularnych i specjalistycznych programów obliczeniowych, zasad tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania.

Prawo jazdy

Kategoria B

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011