Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych       

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

1994           

1. Analiza systemowa jako narzędzie pracy nawigatora. III Seminarium Naukowe INiHM, AMW, strony 39 – 45, Gdynia, Polska1994

1995

2. Dostępność optycznego oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Puckiej. Materiały na VI Międzynarodowa Konferencje Naukowo – Techniczną, WSM, strony 51 – 60, Szczecin, Polska 1995

3. Dostępność pozycji radarowych na Zatoce Puckiej. Materiały na I Sympozjum Nawigacyjne, WSM, strony 173 – 181, Gdynia, Polska 1995

1996

4. Czułość jako kryterium oceny nabieżnika. Materiały na X Konferencję Naukowo – Techniczną, AMW, strony: 186 – 194, Gdynia, Polska 1996, współautor: C. Specht, udział własny 50%

1997

5.Analiza kątów przecięcia się linii pozycyjnych w funkcji współrzędnych wystawienia stacji skrajnych ilorazowego systemu nawigacyjnego. Zeszyty naukowe nr 2/1997, AMW, strony 25–35, Gdynia, Polska, współautor S. Kołaczyński, udział własny 50%

6. Analiza kątów przecięcia się linii pozycyjnych typowych konfiguracji trójelementowego ilorazowego systemu nawigacyjnego. Zeszyty naukowe nr 3/1997, AMW, strony: 5 – 14, Gdynia, Polska, współautor S. Kołaczyński, udział własny 50%

7. Analiza kątów przecięcia się linii pozycyjnych w funkcji współrzędnych wystawienia stacji środkowej ilorazowego systemu nawigacyjnego. Materiały na VII Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną Inżynierii Ruchu Morskiego, WSM, strony 113 – 123, Szczecin, Polska 1997, współautor S. Kołaczyński, udział własny 50%

1998

8. The coverage zone of the positioning system using the quotient of distances as a navigational parameter. Materiały na XI Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną, AMW, strony73 – 83, Gdynia, Polska 1998

9. Optymalizacja wystawienia Ilorazowego Systemu Nawigacyjnego względem błędu średniego pozycji obserwowanej metodą sympleksów. Zeszyty Naukowe nr 2/1998, AMW, strony 5 – 14, Gdynia, Polska

1999

10. Dokładność określenia pozycji i koszty wystawienia systemu jako kryteria optymalizacyjne przy określaniu liczby stacji ilorazowego systemu nawigacyjnego. Zeszyty Naukowe nr 3/1999, AMW, strony 5 – 18, Gdynia, Polska 1999, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

11. Obserwacje nadliczbowe w ilorazowym systemie nawigacyjnym jako czynnik zwiększający dokładność systemu w układzie otwartym. Zeszyty Naukowe nr 3/1999, AMW, strony 19 - 28, Gdynia, Polska, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

KSIĄZKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

12. Locja morska. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 1998, stron 164, współautor: T. Dąbrowski, udział własny 50%

Referaty głoszone i publikowane na konferencjach międzynarodowych
i krajowych

1995

13. Zasięg świetlny nabieżników zaprojektowanych dla Zatoki Puckiej. Materiały na VI Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną, WSM, strony: 279 – 291, Szczecin, Polska 1995, współautor: W. Morgaś, udział własny 50%.

1996

14. Wyniki pomiarów powtarzalności określenia pozycji systemu DGPS. Materiały na V Seminarium Naukowe INiHM, AMW, strony 39 – 50, Gdynia, Polska 1996, współautor C. Specht, udział własny 50%

1997

15. Optyczne oznakowanie nawigacyjne na torze podejściowym do portu Elbląg. Materiały na II Sympozjum Nawigacyjne, WSM, strony 249 – 258, Gdynia, Polska 1997

NIEPUBLIKOWANE OPRACOWANIA, W TYM PRACE OCZEKUJĄCE NA PUBLIKACJĘ, PRACE PROJEKTOWE, DOŚWIADCZENIA KONSTRUKCYJNE, WAŻNIEJSZE EKSPERTYZY

Referaty na seminariach, sympozjach, konferencjach głoszone, lecz nie opublikowane

16. Dostępność jako kryterium oceny optycznego znaku nawigacyjnego. IV Seminarium Naukowe INiHM, AMW, Gdynia, Polska 1995

17. Model prowadzenia nawigacji na Zalewie Wiślanym. IV Seminarium Naukowe INiHM, AMW, Gdynia, Polska 1995, współautor C. Specht, udział własny 50%

18. Zasięg świetlny nabieżników zaprojektowanych dla Zalewu Wiślanego. IV Seminarium Naukowe INiHM, AMW, Gdynia, Polska 1995, współautor C. Specht, udział własny 50%

Opracowania naukowe, ekspertyzy, wyniki badań, wyniki prac projektowych
i inne opracowania wykonane w ramach prac naukowo – badawczych

19. Opis geograficzny Zatoki Puckiej. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Nawigacyjne zagospodarowanie Zatoki Puckiej”, AMW, Gdynia 1994, 34 strony

20. Koncepcja zagospodarowania nawigacyjnego Zatoki Puckiej. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Nawigacyjne zagospodarowanie Zatoki Puckiej”, AMW, Gdynia 1995, 21 stron

21. Projekt systemu oznakowania optycznego przeznaczonego do określania kierunku. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Nawigacyjne zagospodarowanie Zatoki Puckiej”, AMW, Gdynia 1995, 38 stron współautor W. Morgaś, udział własny 50%

22. Model prowadzenia nawigacji na Zalewie Wiślanym. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i Administracji morskiej na temat „Satelitarny różnicowy system nawigacyjny (DGPS) na obszarach morskich R.P.”, AMW, Gdynia 1995, 51 stron, współautor A. Hydzik, udział własny 50%

23. Koncepcja oznakowania nawigacyjnego rzeki Elbląg i jeziora Druzno. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i Administracji morskiej na temat: „Satelitarny różnicowy system nawigacyjny (DGPS) na obszarach morskich R.P.”, AMW, 15 stron, Gdynia 1995, współautor A. Hydzik, udział własny 50%

24. Wymagania w stosunku do podsystemu oznakowania nawigacyjnego. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Koncepcja oznakowania nawigacyjnego rzeki i portu Elbląg”, AMW, Gdynia 1995, 12 stron

25. Analiza oznakowania nawigacyjnego podejścia do portu i portu Elbląg. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Koncepcja oznakowania nawigacyjnego rzeki i portu Elbląg”, AMW, Gdynia 1995, 25 stron,

26. Wymagane oznakowanie rzeki i portu Elbląg. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Koncepcja oznakowania nawigacyjnego rzeki i portu Elbląg”, AMW, Gdynia 1995, 15 stron, współautor W. Morgaś, udział własny 50%

27. Ustalenie technologii pomiarów. Trałowanie hydrograficzne. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej pod kryptonimem „Opracowanie projektu przepisów zamawiania (zarządzania) prac i odbioru wyników pomiarów batymetrycznych na morzu”, AMW, Gdynia 1996, 18 stron,

28. Ustalenie technologii pomiarów. Sposoby określania pozycji. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej pod kryptonimem „Opracowanie projektu przepisów zamawiania (zarządzania) prac i odbioru wyników pomiarów batymetrycznych na morzu”, AMW, Gdynia 1996, 14 stron

29. Osłona radionawigacyjna obszarów morskich R.P. Wymagania dotyczące określania pozycji na polskich obszarach morskich. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i Administracji morskiej na temat „Satelitarny różnicowy system nawigacyjny (DGPS) na obszarach morskich R.P.”, AMW, Gdynia 1996, 37 stron, współautor W. Morgaś, udział własny 50%

30. Wymagania dotyczące określenia pozycji i nawigacji na obszarach morskich RP. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i Administracji morskiej na temat „Satelitarny różnicowy system nawigacyjny (DGPS) na obszarach morskich R.P.”, AMW, Gdynia 1996, 46 stron współautor W. Morgaś, udział własny 50%

31. Inwentaryzacja zadań i ich rejonizacja na polskich obszarach morskich. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i Administracji morskiej na temat „Satelitarny różnicowy system nawigacyjny (DGPS) na obszarach morskich R.P.”, AMW, Gdynia 1996, 45 stron współautor W. Morgaś, udział własny 50%

32. Podsystem oznakowania nawigacyjnego podejść do portów i torów wodnych - wybrzeże wschodnie. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „System oznakowania nawigacyjnego podejść do portów i torów wodnych wybrzeża polskiego”, WSM, Szczecin 1996, 131 stron, współautor Z. Kopacz, K. Fic, udział własny 33%

33. Nawigacyjno – geograficzna charakterystyka polskich obszarów morskich. Opracowanie naukowo– badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i BHMW na temat „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego R.P.”, AMW, Gdynia 1998, 26 stron, współautor W. Morgaś, udział własny 50%

34. Projekt nawigacyjny nabieżnika. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Koncepcja modernizacji nabieżnika liniowego w porcie Jastarnia”, AMW, Gdynia 1998, 39 stron, współautorzy: K. Fic, Z. Kopacz, udział własny 33%

35. Aparatura świetlna i infrastruktura nabieżnika. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej na temat „Koncepcja modernizacji nabieżnika liniowego w porcie Jastarnia”, AMW, Gdynia 1998, 12 stron, współautorzy: K. Fic, Z. Kopacz, udział własny 33%

36. Wykonanie pomiarów współrzędnych punktów linii podstawowej i brzegowej. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i BHMW na temat „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego R.P.”, AMW, Gdynia 1999, 74 strony, współautor C. Specht, udział własny 50%

37. Ustalenie zakresu i możliwości w przygotowaniu zadań na stanowisku doświadczalnym oraz testowanie możliwości oprogramowania stanowiska doświadczalnego dla realizacji zadań. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Symulator nawigacyjno – manewrowy”, AMW, Gdynia 1999, 44 strony, współautorzy T. Dąbrowski, Z. Kitowski, D. Żołnieruk, udział własny 25%

38. Określenie aktualnego stanu morza w rejonie odcinka doświadczalnego. Opracowanie naukowo– badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i BHMW na temat „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego R.P.”, AMW, Gdynia 1999, 12 stron

39. Wymagania sprzętowe i programowe stawiane systemowi pomiarowemu GPS RTK. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i BHMW na temat „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego R.P.”, AMW, Gdynia 1999, 21 stron, współautor C. Specht, udział własny 50%

40. Wykonanie pomiarów współrzędnych punktu kalibracyjnego systemu Syledis na falochronie wschodnim portu Świnoujście. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej pod kryptonimem „Osłona radionawigacyjna zatoki Pomorskiej”, AMW, Gdynia 1999, 10 stron, współautor C. Specht, udział własny 50%

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011