Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego       

ROZPRAWY, MONOGRAFIE

2017

Nawigacja analityczna. Określanie pozycji i ocena dokładności, Monografia Wydawnictwo Benardinum, Pelplin 2017, stron 244, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50% 

2004

Positioning with Interactive Navigational Structures Implementation. Rozprawa habilitacyjna, Annual of Navigation no 7/2005, stron:119, Gdynia 2004

Pozycjonowanie z zastosowaniem Interaktywnych struktur nawigacyjnych. Monografia, Wydawnictwo AMW Gdynia 2004, stron 132

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

2017

Improvement in Accuracy of Determining a Vessel’s Position with the Use of Neural Networks and Robust M-Estimation, Polish Maritime Research nr 1(93) 2017 vol. 24; strony: 22-31, Gdańsk, współautor M. Wąż, udział własny 50% 

Application of Square Msplit Estimation in Determination of Vessel Position in Coastal Shipping, Polish Maritime Research nr 2 (94)/2017 vol. 24; strony: 3-12, współautor M. Zienkiewicz, udział własny 50% 

2016

A Vessel’s Mathematical Model and its Real Counterpart: A Comparative Methodology Based on a Real-world Study, The Journal of Navigation, nr 6/2016 vol. 69, strony: 1379–1392, Londyn, współautor: P. Zwolan, udział własny 50%

Global Navigation Satellite Systems – Perspectives on Development and Threats to System Operation, TransNav, nr 2/ 2016 vol. 10, strony: 183 - 192, Gdynia, współautor: Dana Goward (US), udział własny 50% 

Using elements of integral calculus in the process of optimising the configuration of navigation positioning systems, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, nr45(117)/2016, strony: 37–43, Szczecin, współautorzy: S. Świerczyński, P. Zwolan, udział własny 33% 

Wpływ geoprzestrzennego położenia stacji radarowych na bezpieczeństwo transport, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 09/2016, strony: 785–793, Warszawa, współautor S. Świerczyński, udział własny 50%

2015

Global Positioning System: Political Support, Directions of Development, and Expectations. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 9/2015, No. 2, str. 229-232, Gdynia (12pkt/12pkt)

M-Estimation as a Tool Supporting a Vessel Traffic Controller in the VTS System. Polish Maritime Research nr 3(87) /2015 vol. 22, strony: 3-13, Gdańsk, współautor S. Świerczyński, udział własny 50%

Methodology of Creation Simulation Basin Based on the Channel Through the Vistula Spit, Annual of Navigation nr 22/2015, strony: 5-20, Gdynia, współautor P. Zwolan, udział własny 50% 

Aplikacja mobilna dla wyznaczania elementów stref działania i stref dokładności systemu azymutalnego, Logistyka nr 4/2015, strony: 1608-1617, współautor A. Janeczko, udział własny 50%

Determining the Accuracy of Ship Position as a function of Radar Bearing. 15th IAIN World Congress in Prague, IEEE Full Papers, 978-1-4673-7634-1/15/2015, str. 42-47, Praga 2015, współautor: S. Świerczyński, udział własny 50% 

2014

European Group of Institutes of Navigation. Views on RPAS-related Technologies. Czasopismo: RPAS Yearbook, str. 74-75, współautor: C. Specht, udział własny 50%

Wykorzystanie sieci geodezyjnych do wyznaczania pozycji jednostki w oparciu o obserwacje radarowe, Czasopismo Logistyka nr 6/2014, strony: 1224 - 1231, Poznań, współautor: S. Świerczyński, udział własny 50% 

Rozwijanie łańcucha IANS z wykorzystaniem systemu GPS, Czasopismo Logistyka nr 6/2014, strony: 510 - 520, Poznań, współautor: C. Specht, udział własny 50%

Struktura Modelu Matematycznego Symulatora Nawigacyjno - Manewrowego, Czasopismo Logistyka nr 6/2014, strony: 521 - 525, Poznań, współautor: P. Zwolan, udział własny 50% 

Wymagania Stawiane Systemom Nawigacji Lądowej - Wstęp do Zagadnienia, Czasopismo Logistyka nr 6/2014, strony: 1191-1196, Poznań, współautor: C. Specht, udział własny 50% 

2013

DETERMINATION OF SHIP’S POSITIONS APPLYING THE SELECTED M-ESTIMATION METHODS BASING ON RADAR OBSERVATIONS, Artykuł, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, Tom: 36(108) Zeszyt: 1, współautor S. Świerczyński, udział własny 50%$

The Automatic Identification System operating jointly with radar as the aid to navigation, Artykuł, Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, Tom: nr 36 (108) z. 1 Zeszyt: 1, współautor: S. Świerczyński, udział własny 50%

EVALUATION OF VESSEL SIMULATION MODEL COMPATIBILITY WITH ITS EQUIVALENT IN REALITY,  Artykuł, Annual of Navigation Tom: 20/2013, współautor: Piotr ZWOLAN, udział własny 50%

THE APPLICATION OF METHODS OF ROBUST M-ESTIMATION IN ESTABLISHING SHIP POSITION IN MARINE TRAFFIC SURVEILLANCE SYSTEMS BASED ON RADAR OBSERVATIONS, Artykuł, Annual of Navigation, Tom: 20/2013, współautor: S. ŚWIERCZYŃSKI, udział własny 50%

DESIGNING OF HUMAN ACTIVITY AT SEA IN THE NAVIGATIONAL SIMULATORS ENVIRONMENT,  Artykuł, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, Tom: 36(108) Zeszyt: 2, współautorzy: Z. Kopacz, W. Morgaś

ANALYSIS OF A REAL VESSEL AND ITS SIMULATION MODEL BEHAVIOR, Artykuł, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, Tom: 36(108) Zeszyt: 2, współautor: P. ZWOLAN 

2012

Protection of Visual Data Transmission Using Joint Fingerprinting and Decryption Method Based on Modified Hill Cipher For Vessel Traffic Systems, Annual of Navigation, Gdynia 2012, nr 19/2012/part2, str. 5-17współautor B. Czaplewski, udział własny 50%

Secure Transmission of Visual Image in The VTS System Using Fingerprinting, Zeszyty Naukowe AM Szczecin, Szczecin 2012, nr 30(102), str. 30-36, współautor B. Czaplewski, udział własny 50 %

Pozyskiwanie informacji nawigacyjnej na potrzeby systemów VTS, Zeszyty Naukowe AMW, Gdynia 2012, nr 3/2012, str. 113-121, współautor; S. Swierczyński, udział własny 50%

Mathematical Models used in Maritime Simulators, Zeszyty Naukowe AMW, Gdynia 2012, w druku, współautor P. Zwolan, udział własny 50%

2011

The Navigational and Hydrographic Support of off-shore Structures Foundations at Polish Sea Water Areas. Reports on Geodesy no 1 (90)/2011, str. 305-315, Warszawa, współautor Z. Kopacz, W. Morgaś, udział własny 33%

Zabezpieczenie Nawigacyjno – Hydrograficzne Ochrony Morskich Przed Zanieczyszczeniami Zeszyty Naukowe AMW nr 1 (184)/ 2011 str. 7-26, współautor H. Nitner, udział własny 50%

Zautomatyzowane Stanowisko Nawigacji Radarowe. Zeszyty Naukowe AMW nr 1 (184)/ 2011 str. 19-30, współautor S. Świerczyński, udział własny 50%

Using the Software of Navi Trainer Pro 5000 Simulator for Assessment of the Designed Navigational Infrastructure. Annual of Navigation nr 18/2011, str.1-14 , współautor P.Zwolan, udział własny 50%

The use of simulation methods to determine the maximum dimensions of the ship capable to maneuvering on the selected sea area. Annual of Navigation nr 18/2011 str. 1-8, współautor P.Zwolan, udział własny 50%

2010

Zabezpieczenie Nawigacyjno – Hydrograficzne dla potrzeb Marynarki Wojennej RP. Zeszyty Naukowe AMW nr 3 (182)/ 2010 str. 7 – 17, współautor H. Nitner, udział własny 50%

Informacja nawigacyjna i hydrograficzna w systemach nawigacyjno – hydrograficznego zabezpieczenia na polskich obszarach morskich. Zeszyty Naukowe AMW nr 4 (183)/ 2010, str. 19 - 35, współautor H. Nitner, udział własny 50%

National Maritime Safety and Security System. Zeszyty Naukowe AM Szczecin nr 21 (93)/2010 str. 40 – 46, , współautorzy Z. Kopacz, W. Morgaś, udział własny 33%

Simulation Method Of Range Detection Of Marine Navigation Radars. Annual of Navigation nr 16/2010, str. 5- 15

2009

Automation of Radar Navigation. European Journal of Navigation, Vol. 7. No. 2, August 2009. str. 33-39, współautor M. Wąż, udział własny 50%

The Interactive Navigational Structure in Radar Navigation. Polish Journal of Environmental Studies Vol.18 No5a/2009. str. 34-43, współautor M. Wąż, udział własny 50%

2008

Hybrid M-estimation in Maritime Navigation. Journal of Environmental Studies vol. 17, no.5a/2008, strony 25-32, współautor Z. Wiśniewski, udział własny: 50%

The Ship’s Navigation System For The XXI Century. Problemy Transportu tom 3 zeszyt 2, strony: 45 51, współautor J. Urbański, W. Morgaś, udział własny: 33%

Automatyzacja Nawigacji Radarowej. Zeszyty Naukowe AM Szczecin nr 13(85), str.109-114, współautor M. Wąż udział własny 50%.

Ogólna Koncepcja Europejskiego Systemu Obserwacji Morskiej. Czasopismo Techniczne z. 2-Ś/2008 (ROK 104) ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6336, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej – str.291-297, współautor J. Urbański, W. Morgaś, udział własny: 33%

2007

Precise Tracking Positions of a Submarine Vehicle. Proceedings of XII International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2007, Polska, strony: 61-75, współautor M. Wąż, udział własny: 50%

The Conception of Underwater Navigation Simulator. Proceeding of VI Russian Scientific Conference “NO-2007”, St. Petersburg 2007, Rosja, strony …….. współautor M. Wąż, udział własny 50%.

2006

The New Concept of Autonomous Underwater Vehicle Navigation. Proceeding of European Navigation Conference on CD ROM, Manchester 2006, strony: 1-11, współautorzy: A. Felski, M. Wąż, udział własny 33%

Interactive Navigational Structures. Proceedings of 12th IAIN World Congress, Jeju, Korea Południowa 2006, współautor: Z. Wiśniewski, udział własny 50%

Methods in Radar Navigation. Comparison and Robust estimation.  European Journal of Navigation no 5/2006, Lemmer, Holandia 2006, strony: 55- 62, współautor: M. Wąż, udział własny 50 %

Theoretical Foundation for the Interactive Navigational Structure, Taking into Consideration the Deterministic Model of Survey Errors. Annual of Navigation no 11/2006, Gdynia, współautor: Z. Wiśniewski, udział własny 50%

2005

Improvement of the safety at sea through applying the automatic identification system, Reports of Geodesy no 2/2005, pp.343-353, Warszawa 2005, współautor M. Dziewicki, udział własny 50%

Application of modern adjustment methods in robots’ underwater navigation, Proceedings of ENC-GNSS, Monachium 2005, pp. 1-16, współautor A.Felski, udział własny 50%

KSIĄZKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

Podstawy Nawigacji Morskiej i Śródlądowej, Podręcznik, 320 stron, Wydawca: Bernardinum

Wybrane elementy nawigacji morskiej i śródlądowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, stron 113,
 

REFERATY GŁOSZONE I PUBLIKOWANE NA KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH

2017

Analysis of a practical application of geodetic methods of robust estimation in a vessel positioning based on radar observations - “Environmental Engineering” 10th International Conference eISSN2029-7092, Vilnius Gediminas Technical University, str. 1-7, ID: enviro.2017.XXX Lithuania, współautor: M. Zienkiewicz, udział własny 50% 

The Use of eLoran System for Transmission of the National Time Signal12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation – TransNav 2017, współautorzy: Curry Charles (UK), Schue Charles (US), Weintrit Adam (PL), udział własny 25%

2012

The Using of Distances as Navigational Observation in M - Estimation Method For Determine High Accuracy of Ship’s Position in Vessel Traffic Systems. The 14th World Congress of IAIN, Cairo Egypt 2012, współautor S.Świerczyński, udział własny 50%

Sea Waves Models Used In Maritime Simulators. The 14th World Congress of IAIN, Cairo Egypt 2012, współautor P. Zwolan, udział własny 50%

2011

Using the Software of Navi Trainer Pro 5000 Simulator for Assessment of the Designed Navigational Infrastructure.  European Navigation Conference London, GB 2011, CDROM, współautor P. Zwolan, udział własny 50%

2010

Simulation Method Of Range Detection Of Marine Navigation Radars. European Navigation Conference Brauschweig, Germany 2011, CDROM

2009

Simulation Method of Range Detection of Marine Navigation Radars. 13th IAIN Word Congress, Sztokholm, Szwecja. Materiały z konferencji, strony 1-9.

Construction of the Interactive Navigational Structure on the Basis of Radar Display. International Conference ENC-GNSS 2009, 3-6 May 2009, Naples (Italy); str 325-328, współautor M. Wąż, udział własny 50% 

2008

Zdalne nauczanie na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Zeszyty Naukowe AMW numer specjalny z XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej NAVSUP’08, w druku, Gdynia, współautor: J. Balicki, udział własny 50 %

2007

Vision of the Decision Model on Board of the Vessel with Use of the Shore Based IT Tools. Proceedings of International Symposium “Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, Gdynia 2007, Polska, monografia, strony 335-339, współautorzy: L. Bibik, A. Królikowski, D. Duda, udział własny 25%

2006

Porty i przystanie Ziemi Puckiej w pierwszym roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zapiski Puckie nr 5/2006, strony73-94, Puck, współautor D. Duda, udział własny 50%

The Reasons and Results of Changes in Maritime Navigation. 8th Bilateral Italy - Poland Geodesy Meeting, Reports on Geodesy no 2/2006, Warszawa, współautorzy, J. Urbański, Z. Kopacz, W. Mrogaś, udział własny 25%

2005

Rozwój metod pozycjonowania w nawigacji morskiej, Proceedings of International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2005, pp. 83-95

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011