Galeria       

10th Annual Meeting International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG - UNOOSA) - Boulder 1-6.11.2015

Zarząd Resilient Navigation and Timing Foundation - Boulder, Co 29.10.201516-te spotkanie U.S. National PNT Advisory Board - Boulder,Co 30-31.10.2015
IAIN World Congress - Praga 20 -23.10.2015


15-te spotkanie U.S. National PNT Advisory Board - Annapolis 11-12.06.2015


Europejska Konferencja Nawigacyjna - Boreadux 2015


14-te spotkanie U.S. National PNT Advisory Board - Waszyngton 10-11.12.2014

Europejska Konferencja Nawigacyjna, Rotterdam 2014
eMaritime Conference - Komisja Europejska, Bruksela 2012

foto. Z. Pietrzykowski

foto. Z. Pietrzykowski

foto. Z. Pietrzykowski


IAIN World Congress - Kair 2012Europejska Konferencja Nawigacyjna Gdańsk 2012
Wizyta w Brukseli Marzec 2012
Europejska Konferencja Nawigacyjna Londyn 2011Konferencja InLandShipping 2011 - Akademia Morska SzczecinWigilia w INiHM AMW - Gdynia 2010


Zdanie Obowiązków Dziekana WNiUO - 2010


Konferecja GEOMATYKA Politechnika Gdańska - 2010


Wizyta w Politechnice Lwowskiej - Lwów 2010 r.

Zlot Dziekanów Wydziałów Informatycznych - Lublin 2010 r.


Spotkanie z Panem Prezydentem Lechem Wałęsą - AMW 2010 r.


Podpisanie umowy o współpracy między BHMW RP a WNiUO AMW

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej WNiUO AMW
IAIN World Congress - Sztokholm 2009Wizytacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w AMW - 2009 rokPodpisanie Umowy między WGiGP UWM a WNiUO AMW - Olsztyn 2009


Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w DSW Wrocław 2009

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we WrocławiuSpotkanie z Dowódcą MW RP - Gdynia 2008

Wykład otwarty prof. Tadeusza Iwińskiego w AMW - 2008 r.
85-lecie Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW - 2008

Objęcie obowiązków Dziekana WNiUO - Gdynia 2007 r.
Jubileusze pracy naukowej Profesorów Barana i Dąbrowskiego - UWM Olsztyn 2007 r.
Święto Marynarki Wojennej R.P. - 2006 r.Wizyta w Pekinie - 2006 r.

IAIN World Congress - Korea Płd. 2006
Polsko-Włoski meeting geodezyjny - Wrocław 2005
Konferencje TRANSNAV - Akademia Morska w Gdyni
TRANSNAV 2007
TRANSNAV 2007
TRANSNAV 2007
TRANSNAV 2009
TRANSNAV 2011

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011